prove

Run testet përmes një parzmore TAP.

kopje
0
0
prove - < my_list_of_things_to_test.txt

burim | detajet |