prove

Run testet përmes një parzmore TAP.

kopje
0
0
prove --exec '/usr/bin/perl -Tw -mstrict -Ilib' t/

burim | detajet |

Opcionet: