prove

Run testet përmes një parzmore TAP.

kopje
0
0
prove --exec '/path/to/my/customer/exec'

burim | detajet |

Opcionet: