prove

Run testet përmes një parzmore TAP.

kopje
0
0
prove -b --state=save --shuffle

burim | detajet |

Opcionet: