prove

Run testet përmes një parzmore TAP.

kopje
0
0
prove -b --state=hot,save

burim | detajet |

Opcionet:

  • prove -b, prove --blib
    Shtoje 'blib / lib' dhe 'blib / Harku' për në rrugën e testeve tuaja
  • prove --state
    - Shtet = zgjedh Kontrollit të provojë të shtetit të vazhdueshme.