proc

informacion të procesit të pseudo-file sistemit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL