printenv

të shtypura të gjitha ose një pjesë e mjedisit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL