pptpsetup

Point-to-Point përbërje të Protokollit Tunneling

kopje
6
0
pptpsetup --create <TUNNEL> --server <SERVER> [--domain <DOMAIN>]

burim | detajet |

kopje
2
0
pptpsetup --delete <TUNNEL>

burim | detajet |