ppmtoxpm

kthyer një pixmap portativ në një pixmap X11

kopje
1
0
xbmtopbm dot | ppmtoxpm -name dot -rgb rgb.txt

burim | detajet |

kopje
0
0
xbmtopbm dot | ppmtoxpm -name dot

burim | detajet |