ppmtoicr

kthyer një pixmap portativ në formatin NCSA ICR

kopje
0
0
ppmtoicr ppmfile > filename

burim | detajet |