ppmtogif

kthyer një pixmap portativ në një file GIF

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL