ppmfade

të gjenerojë një tranzicion midis dy fotografi imazh duke përdorur efekte speciale.

kopje
0
0
ppmfade -f teapot.ppm -base end

burim | detajet |

kopje
0
0
ppmfade -f teapot.ppm -l pyr.ppm

burim | detajet |

kopje
0
0
ppmfade -l teapot.ppm

burim | detajet |