ppmchange

të ndryshojë të gjitha pixel e një ngjyrë në një tjetër në një pixmap portativ

kopje
1
0
ppmchange -remainder=black red red

burim | detajet |

kopje
0
0
ppmchange -remainder=black red white | ppmtopgm

burim | detajet |