pnmtojpeg

PNM image konvertohet në një imazh ("JPEG") JFIF

kopje
1
0
cat foo.bmp | bmptoppm | pnmtojpeg > foo.jpg

burim | detajet |

kopje
0
0
pnmtojpeg --quality=60 foo.ppm > foo.jpg

burim | detajet |