pnmtofiasco

Convert një anymap portative për të fiasko fotografi ngjeshur

kopje
0
0
pnmtofiasco -2 -p "IBBPBBPBB" -fps 15 -o video.wfa foo0*.ppm

burim | detajet |

kopje
0
0
pnmtofiasco < foo.ppm >foo.wfa

burim | detajet |