pmap

Raporti kujtim Harta e një procesi

kopje
4
0
pmap -V

burim | detajet |