pkill

look up ose sinjal proceseve të bazuar në emrin dhe atributet e tjera

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL