pkcs8

PKCS # 8 formatin private mjet kryesor të konvertimit

kopje
1
0
openssl pkcs8 -in pk8.pem -out key.pem

burim | detajet |