pkcs8

PKCS # 8 formatin private mjet kryesor të konvertimit

kopje
0
0
openssl pkcs8 -in key.pem -topk8 -v2 des3 -out enckey.pem

burim | detajet |