pkcs8

PKCS # 8 formatin private mjet kryesor të konvertimit

kopje
4
0
openssl pkcs8 -in key.pem -topk8 -out enckey.pem -v1 PBE-SHA1-3DES

burim | detajet |

kopje
2
0
openssl pkcs8 -inform DER -nocrypt -in key.der -out key.pem

burim | detajet |

kopje
1
0
openssl pkcs8 -in pk8.pem -out key.pem

burim | detajet |

kopje
0
0
openssl pkcs8 -in key.pem -topk8 -out enckey.pem

burim | detajet |

kopje
0
0
openssl pkcs8 -in key.pem -topk8 -v2 des3 -out enckey.pem

burim | detajet |