pgmtopbm

kthyer një graymap portativ në një bitmap portativ

kopje
2
0
pnmscale -xysize 2400 3000 image.pgm | pgmtopbm -hil | pnmtops -scale 0.25 > image.ps

burim | detajet |