perror

shkruar një mesazh gabimi sistemi

kopje
1
0
perror --ndb errorcode

burim | detajet |