pbmtoppa

convert image PBM për të Performance Arkitekturë Printer HP (APP)

kopje
0
0
pbmpage | pbmtoppa | lpr -l

burim | detajet |

kopje
0
0
| pbmtoppa | lpr

burim | detajet |

kopje
0
0
pbmpage | pbmtoppa >/dev/lp1

burim | detajet |