pbmpscale

zgjeruar një bitmap portativ me zbutjen buzë

kopje
0
0
pbmpscale N [ pbmfile ]

burim | detajet |