pathchk

kontrolluar nëse emrat e file janë të vlefshme apo portative

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL