path_resolution

se si një pathname është zgjidhur në një skedar

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL