pasuspender

Të pezullojë përkohësisht PulseAudio

kopje
5
0
pasuspender --help

burim | detajet |

kopje
2
0
pasuspender --version

burim | detajet |