partprobe

informojë OS e ndryshimeve tabelën e ndarjes

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL