palmtopnm

kthyer një pixmap Palm në një anymap portativ

kopje
0
0
palmtopnm pixmap.palm | ppmcolormask `palmtopnm -transparent pixmap.palm`

burim | detajet |