pactl

Kontrollin e një server running PulseAudio shëndoshë

kopje
17
0
pactl [options] move-source-input ID SOURCE

burim | detajet |

kopje
8
0
pactl [options] load-module NAME [ARGUMENTS ...]

burim | detajet |

kopje
3
0
pactl [options] play-sample NAME [SINK]

burim | detajet |

kopje
2
0
pactl [options] upload-sample FILENAME [NAME]

burim | detajet |

kopje
3
0
pactl [options] list

burim | detajet |

kopje
3
0
pactl [options] move-sink-input ID SINK

burim | detajet |

kopje
0
0
pactl [options] suspend-source [SOURCE] 1|0

burim | detajet |

kopje
1
0
pactl [options] exit

burim | detajet |

kopje
0
0
pactl --version

burim | detajet |

kopje
0
0
pactl [options] unload-module ID

burim | detajet |

kopje
1
0
pactl --help

burim | detajet |

kopje
0
0
pactl [options] suspend-sink [SINK] 1|0

burim | detajet |

kopje
0
0
pactl [options] remove-sample NAME

burim | detajet |