openvt

të fillojë një program për një terminal të ri virtual (VT).

kopje
5
0
openvt -l bash

burim | detajet |