openvt

të fillojë një program për një terminal të ri virtual (VT).

kopje
13
0
openvt -- ls -l

burim | detajet |

kopje
10
0
openvt bash

burim | detajet |

kopje
5
0
openvt -l bash

burim | detajet |