opendir

të hapur një directory

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL