openat

hapur një skedë në lidhje me një përshkrues skedar directory

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL