open

të hapur dhe ndoshta të krijojë një skedar ose pajisje

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL