null

lavaman të dhënave

kopje
1
0
mknod -m 666 /dev/null c 1 3

burim | detajet |