ntfsundelete

mbulojë një fotografi fshihet nga një volum NTFS.

kopje
3
0
ntfsundelete /dev/hda1 -c 3689-3690 -o debug

burim | detajet |

kopje
0
0
ntfsundelete /dev/hda1 -u -i 3689 -o work.doc -d ~

burim | detajet |

kopje
1
0
ntfsundelete /dev/hda1 -S 5k-6m -p 90

burim | detajet |

kopje
1
0
ntfsundelete /dev/hda1 -s -m '*.doc'

burim | detajet |

kopje
0
0
ntfsundelete /dev/sda1 -u -i 2,5,100-131

burim | detajet |

kopje
0
0
ntfsundelete /dev/hda1 -t 2d

burim | detajet |