ntfsprogs

mjetet për të bërë gjëra i zoti me NTFS

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL