ntfscluster

identifikojnë fotografi në një rajon të caktuar një volum NTFS.

kopje
0
0
ntfscluster /dev/hda1

burim | detajet |