ntfsclone

Efikase, klon imazh, rivendosur apo shpëtimit një NTFS

kopje
28
0
ntfsclone --overwrite /dev/hdc1 /dev/hda1

burim | detajet |

kopje
9
0
ntfsclone --restore-image --overwrite /dev/hda1 backup.img

burim | detajet |

kopje
10
0
ntfsclone --restore-image --overwrite /dev/hda1 -

burim | detajet |

kopje
9
0
ntfsclone --save-image --output - /dev/hda1 | \\

burim | detajet |

kopje
13
0
ntfsclone --save-image -o - /dev/hda1 | gzip -c > backup.img.gz

burim | detajet |

kopje
6
0
ntfsclone --output ntfs-clone.img /dev/hda1

burim | detajet |

kopje
4
0
ntfsclone --metadata --output ntfsmeta.img /dev/hda1

burim | detajet |

kopje
3
0
ntfsclone --save-image --output backup.img /dev/hda1

burim | detajet |