ntfs-3g

Brezit të tretë Lexo / Shkruaj shofer NTFS

kopje
0
0
ntfs-3g /dev/sda5 /home/user/mnt -o ro,uid=1000

burim | detajet |

kopje
0
0
ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows

burim | detajet |

kopje
0
0
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows

burim | detajet |

kopje
0
0
/dev/sda5 /home/user/mnt ntfs-3g ro,uid=1000 0 0

burim | detajet |