ntfs-3g.secaudit

NTFS të Sigurimit të Auditimit të dhënave

kopje
0
0
ntfs-3g.secaudit -r /dev/sda5 644 /audio/music

burim | detajet |

kopje
0
0
ntfs-3g.secaudit /dev/sda5 /audio/music

burim | detajet |

kopje
0
0
ntfs-3g.secaudit -ar /dev/sda1

burim | detajet |