nproc

shkruar numrin e njësive të përpunimit në dispozicion

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL