nohup

drejtuar një komandë të imunizuar ndaj hangups, me prodhim të një jo-TTY

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL