nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
5
0
nmap -v scanme.nmap.org

burim | detajet |

Opcionet:

  • nmap -vnmap
    -V: llafazanëri Rritja e nivelit të (të përdorin dy ose më shumë për efekt të madh)