nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
0
0
nmap --script "(default or safe or intrusive) and not http-*"

burim | detajet |

Opcionet: