nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
3
0
nmap --script "default or safe"

burim | detajet |

Opcionet: