nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
2
0
nmap --script "http-*"

burim | detajet |

Opcionet: