nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
4
0
nmap -sS -PS80 -iR 0 -p 80

burim | detajet |

Opcionet:

  • nmap -pnmap
    <port ranges>: Vetëm scan specifikuar Ex portet:-P22;-p1-65535;-P U: 53.111.137, T :21-25, 80,139,8080
  • nmap -sSnmap
    -sS/sT/sA/sW/sM: TCP SYN / Connect () / ACK / dritare / Maimon Scans
  • nmap -iRnmap
    <num hosts>: Zgjidhni objektivave të rastit