nmap

Mjet rrjetit të eksplorimit dhe të sigurisë / port scanner

kopje
0
0
nmap -v -iR 10000 -PN -p 80

burim | detajet |

Opcionet:

 • nmap -pnmap
  <port ranges>: Vetëm scan specifikuar Ex portet:-P22;-p1-65535;-P U: 53.111.137, T :21-25, 80,139,8080
 • nmap -vnmap
  -V: llafazanëri Rritja e nivelit të (të përdorin dy ose më shumë për efekt të madh)
 • nmap -PN, nmap --
  kaloni zbulim host
 • nmap -iRnmap
  <num hosts>: Zgjidhni objektivave të rastit